Renovering av lagerbyggnad

Här hade golvet satt sig ordentligt varvid vi fick ta bort det.

Efter det så skruvpålade vi med 16 meter skruvpåle samt 3 meter slät påle.

Ovanpå detta så gjöts det en ny dubbelarmerad betongplatta på 200mm.

Å vad gott de blev!!!