Logistik

Vår rymliga och moderna terminal på dryga 7000m2 i Göteborg är ryggraden i vårt breda
tjänsteutbud av avancerade 3dje-partslogistiklösningar.
Förutom att vara nav för stora mängder import-och exportgods så är
det också ett stort mellanlager för våra importkunder.
Vi sköter all lagerhantering åt våra kunder och ombesörjer
vidare distrubition ut till slutkund.

Tullhantering

Vi är uppkopplade mot tullverket för att hjälpa våra kunder på ett smidigt sätt med
sina varor till och från 3-djeland.
Då vi har tullager så har vi naturligtvis också möjligheter till både exporthandlingar
som importhandlingar samt transiteringar.

Lager

Vi kan med våra egna ca 7 000 m2 lager erbjuda effektiva lösningar
som passar alla företag.
Plocklager, servicelager, tull lager, möjligheter finns till det mesta.
Vi kan också hjälpa till med tjänster såsom lossning och lastning av bilar,
strippning & stuffning av containers, plock & pack samt order plock mm.

Transporter

Vi hjälper dig att hitta den absolut bästa transportlösningen oavsett små eller stora sändningar,
såväl med transporter mellan Sverige och Europa som med globala transportuppdrag.
Vi kör styckegods, del-och hellaster, samlastning, specialtransporter, ADR-transporter,
Värmetransporter och tungtransporter.