Om Ahlmén & Sahlin AB

Vi är ett familjeföretag i 3dje-generationen grundat 1926 med visionen att skapa det
bästa samarbetet med våra kunder och därmed bästa logistiklösningen.
Ahlmén & Sahlin AB har i dag fasta undertransportörer och ett starkt väletablerat
nätverk av samarbetspartners.
Vi har både organisationen för komplicerade tranportuppdrag och kompetensen att utforma
helhetslösningar inom logistik och spedition.
Med den egna godsterminalen i Göteborg som nav erbjuder vi kvalificerade
tjänster inom 3- part Logistiklösningar.
Ahlmén & Sahlin AB är en fristående aktör, vilket innebär att vi är fria att skapa den
logistiklösningen som är bäst för varje enskild kund.